Có 1 kết quả:

phác độn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật thà chậm chạp, chậm hiểu.