Có 1 kết quả:

phác lậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật thà quê kệch.