Có 1 kết quả:

thụ diệp

1/1

thụ diệp

phồn thể

Từ điển phổ thông

lá cây

Một số bài thơ có sử dụng