Có 1 kết quả:

cơ trường

1/1

cơ trường

phồn thể

Từ điển phổ thông

cơ trường, sân bay, phi trường

Từ điển trích dẫn

1. Phi trường. ◎Như: “cơ tràng tễ mãn liễu hồi quốc đích lữ khách” 機場擠滿了回國的旅客.