Có 1 kết quả:

cơ tổ

1/1

cơ tổ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tổ bay, đội bay, nhóm người phụ trách một chuyến bay