Có 1 kết quả:

quyền trượng

1/1

quyền trượng

phồn thể

Từ điển phổ thông

quyền trượng, thanh gậy tượng trưng cho quyền lực