Có 1 kết quả:

khi phụ

1/1

khi phụ

giản thể

Từ điển phổ thông

bắt nạt, ức hiếp, doạ nạt