Có 1 kết quả:

chính nghĩa

1/1

chính nghĩa

giản thể

Từ điển phổ thông

chính nghĩa, đúng lý, hợp lý