Có 1 kết quả:

chánh văn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Văn bản trứ tác, khác với "tự ngôn", "chú giải", "phụ lục", v.v. ◇Chu Tử ngữ loại 朱子語類: “Học giả quan thư, tiên tu độc đắc chánh văn, kí đắc chú giải, thành tụng tinh thục” 學者觀書, 先須讀得正文, 記得注解, 成誦精熟 (Quyển thập nhất).