Có 1 kết quả:

chính thống

1/1

chính thống

giản thể

Từ điển phổ thông

chính thống, được mọi người chấp nhận