Có 1 kết quả:

chính hiệu

1/1

chính hiệu

phồn thể

Từ điển phổ thông

hạng nhất