Có 1 kết quả:

chính diện

1/1

chính diện

giản thể

Từ điển phổ thông

chính diện, thẳng trước mặt