Có 1 kết quả:

tấn táng

1/1

tấn táng

giản thể

Từ điển phổ thông

mai táng, chôn cất