Có 1 kết quả:

cương thi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xác chết cứng đơ, biến làm ma quỷ hại người. § Cũng viết “cương thi” 僵尸 hay “cương thi” 僵屍.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thây ma cứng đơ.