Có 1 kết quả:

mẫu mã

1/1

mẫu mã

giản thể

Từ điển phổ thông

con ngựa cái