Có 1 kết quả:

mỗi nhân

1/1

mỗi nhân

giản thể

Từ điển phổ thông

mỗi người, từng người