Có 1 kết quả:

mỗi dạ

1/1

mỗi dạ

giản thể

Từ điển phổ thông

mỗi đêm, mỗi tối, hằng đêm