Có 1 kết quả:

mỗi nhân

1/1

mỗi nhân

phồn thể

Từ điển phổ thông

mỗi người, từng người

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Từng người một. Mỗi người.

Một số bài thơ có sử dụng