Có 1 kết quả:

độc sát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng chất độc mà giết người. Đầu độc.