Có 1 kết quả:

độc trùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài vật, loài sâu bọ rắn rít hại người.