Có 1 kết quả:

tỷ phân

1/1

tỷ phân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tỷ số bàn thắng (trong trận đấu)