Có 2 kết quả:

tỉ giảotỷ giảo

1/2

tỉ giảo

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

So sánh.

tỷ giảo

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. so sánh, so với
2. hơn (so sánh)