Có 2 kết quả:

tỉ trọngtỷ trọng

1/2

tỉ trọng

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức nặng của một vật so với sức nặng của nước, cùng một thể tích.

tỷ trọng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tỷ trọng