Có 1 kết quả:

mao quản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cuống lông chim ( cứng và rỗng như cái ống ).