Có 1 kết quả:

mao phát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tóc — Chỉ chung tóc lông trên thân thể người.