Có 1 kết quả:

khí xa

1/1

khí xa

giản thể

Từ điển phổ thông

xe hơi, xe ôtô con