Có 1 kết quả:

khí quyển

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tầng không khí bao quanh trái đất (tiếng Anh: atmosphere).