Có 1 kết quả:

khí vũ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phong độ, khí độ trong lòng. ◎Như: “khí vũ hiên ngang” 氣宇軒昂.