Có 1 kết quả:

khí phàn

1/1

khí phàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một loài sâu dài, màu vàng, khi gặp nguy hiểm thì phun hơi vàng ra