Có 1 kết quả:

khí huyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi và máu, theo đông y là hai yếu tố quyết định sự sống — Cũng chỉ tính tình.

Một số bài thơ có sử dụng