Có 1 kết quả:

khí phách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ hiên ngang cứng cỏi.