Có 1 kết quả:

nhân uân

1/1

nhân uân

giản thể

Từ điển phổ thông

dày đặc, mịt mù