Có 1 kết quả:

dưỡng khí

1/1

dưỡng khí

giản thể

Từ điển phổ thông

dưỡng khí, khí ôxy