Có 1 kết quả:

thuỷ ngưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trâu.

Một số bài thơ có sử dụng