Có 1 kết quả:

thuỷ ngân

1/1

thuỷ ngân

giản thể

Từ điển phổ thông

thuỷ ngân