Có 1 kết quả:

phiếm lạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước dâng tràn mênh mông.

Một số bài thơ có sử dụng