Có 1 kết quả:

vị tập

1/1

vị tập

giản thể

Từ điển phổ thông

biên soạn, biên tập, tập hợp