Có 1 kết quả:

hãn châu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giọt mồ hôi ( lóng lánh như hạt ngọc trai ).