Có 1 kết quả:

hãn nhu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo lót mình, để thấm mồ hôi.