Có 1 kết quả:

trì ngư chi ương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Điển cố trong “Lã Thị Xuân Thu” 呂氏春秋 (Hiếu hạnh lãm 孝行覽, Tất kỉ 必己): Đời Tống, “Tư Mã Hoàn” 司馬桓 có ngọc quý, sợ mất, nên ném ngọc xuống ao. Vua “Cảnh Công” 景公 sai người tát cạn nước ao tìm ngọc, làm chết cá trong ao. Có thuyết lại cho rằng thành nước Tống bị hỏa hoạn, người ta lấy nước trong ao chữa cháy, nên cá trong ao đều chết. Ý chỉ: không có tội, vì liên lụy mà gặp tai họa.
2. ☆Tương tự: “vô vọng chi tai” 無妄之災.