Có 1 kết quả:

trầm nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình cứng cỏi, ít nói.