Có 1 kết quả:

trầm hùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài giỏi và có mưu sâu — Ta còn hiểu là vẻ mạnh mẽ nhưng hơi buồn.