Có 1 kết quả:

trầm tĩnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên lặng kín đáo, không để lộ ra ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng