Có 1 kết quả:

trầm hương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ gỗ quý, rất thơm và nặng, bỏ xuống nước thì chìm, chứ không nổi như các loài gỗ khác.

Một số bài thơ có sử dụng