Có 1 kết quả:

sa sâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ cây, rễ dùnglàm thuốc, gần giống như nhân sâm.