Có 1 kết quả:

sa mộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây thuộc giống thông, thường trồng ở sa mạc, để giữ cho cát khỏi bay mù khi có gió mạnh, tránh cơn bão cát.