Có 1 kết quả:

đà giang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một con sông thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc phần Việt Nam, tức sông Đà.

Một số bài thơ có sử dụng