Có 1 kết quả:

du ma

1/1

du ma

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây vừng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây vừng ( mè ). Còn gọi là Hồ ma.