Có 1 kết quả:

trị bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữa cho hết đau ốm.

Một số bài thơ có sử dụng