Có 1 kết quả:

triêm tuý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Say nhừ. Say mềm.